Ny modell for nettleie fra 1. juli 2022

Regjeringen har vedtatt ny prismodell for nettleie. Den nye nettleien skal motivere deg og meg til å bruke strømnettet mer effektivt, ved at vi sprer strømforbruket vårt bedre. På sikt vil det gi oss lavere nettkostnader og færre naturinngrep.

Få full oversikt!

Vår Kundeweb gir deg full oversikt over:

  • Målere tilknyttet kundeforholdet
  • Faktura
  • Eget forbruk pr. måler fordelt etter år, måned eller time.
  • Abonnements- og tariffopplysninger

Vi oppretter en bruker til en person i din virksomhet. Denne personen kan ved behov legge til flere nye brukere. Har du spørsmål om tilgang og bruk? Send en henvendelse til avregning@svabonett.no med emne «Kundeweb».

el-tilsyn, industrinett, strømleverandør, mo i rana, rana, mip
parallax image

Våre tjenester

Transformatorstasjon

I Mofjellet ligger Svabo transformatorstasjon. Det er hovedsenteret for distribusjonen i Mo Industripark. Av hele Norges totale produksjon på vel 140 TWh, passerer ca. 2 TWh Svaboanlegget. Altså en stor mengde sett i Norgessammenheng.

Strømdistribusjonsnett i Mo Industripark

Vi distribuerer først og fremst elektrisk energi i Mo Industripark inkludert kai-området (RIT) og Svortdalen, samt egen 132 kV linje til Storforshei, og har ansvaret for vedlikehold og drift av nettet. Det ligger stort sett doble linjer ut til alle kundene våre, som betyr ekstra leveringssikkerhet.

el-tilsyn, industrinett, strømleverandør, mo i rana, rana, mip

Halvor Heyerdahlsvei 45, 8626 Mo i Rana
Org.nr: 921 025 610

post@svabonett.no

Skroll til toppen