parallax image

Det lokale El-tilsyn

De fleste nettselskaper er med hjemmel i tilsynsloven pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområde.
Det lokale el-tilsyn ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Berdeskap (DSB) sin kontroll.

DLE

  • Er en del av nettselskapet
  • Er faglig underlagt regionen i det området nettselskapet ligger
  • Fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg.
  • Fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde.
  • Utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB, og er pålagt å rapportere om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.

Ansvarlige

Espen Moe
DLE-Fagansvarlig
480 64 146
espen.moe@svabonett.no

Odd Husnes
DLE-Ansvarlig
957 00 098
odd.husnes@svabonett.no

Halvor Heyerdahlsvei 45, 8626 Mo i Rana
Org.nr: 921 025 610

post@svabonett.no

Skroll til toppen