parallax image

Nettilknytning på 50 kW eller mer

I samarbeid med myndighetene og andre nettselskap jobber vi med å lage og forbedre ordninger som legger til rette for en god og objektiv behandling av alle som ønsker nettilgang.

Vi opplever stort trykk av kunder som ønsker ny eller utvidet tilknytning til nettet innenfor konsesjonsområdet til Svabo Industrinett. Derfor kan vi få perioder med knapphet og stopp på markedsadgang til strømnettet, og da må prosjektene som er modne settes inn i et objektivt køsystem med oppfølging. Dette for å utnytte strømnettet best mulig og hindre markedsbarrierer.

Ved bestilling kreves det en del informasjon som avgjør om prosjektet er modent. Hvis det er ledig kapasitet i nettet kan denne i så fall reserveres. Hvis ikke settes prosjektet i kø.

Vår vurdering av modenhet baseres på kriteriene under, der prosjektet vurderes som modent eller ikke. Planlagt fremdrift følges opp jevnlig for å vurdere om prosjektet fortsatt er modent.

Forsinket tilknytning for større kunder

Forsinket tilknytning for større kunder

På grunn av kapasitetsbegrensninger i transmisjonsnettet (det øverste nettnivået i Norge) har Statnett satt en grense for hvor mye nytt forbruk som kan tilknyttes Svabos forsyningsområde.

I mellomtiden er det bare mindre saker som kan tilknyttes, og det er inntil videre definert en lastgrense for dette på 1MW. Alle lastuttak som er større eller lik disse grenseverdiene må vurderes særskilt av Statnett for før tillatelse til tilknytning eventuelt kan gis. Dette innebærer lengre saksbehandlingstid enn normalt, og for en del av sakene vil tilknytning måtte vente til kapasiteten i transmisjonsnettet er økt.

Tiltak som øker kapasiteten i strømnettet:

Statnetts modenhetskriterier:

Manglende fremdrift kan føre til at man mister køplassen eller reservasjonen.

Skjema for bestilling:

Skroll til toppen