Svabo Industrinett AS

Svabo industrinett AS nettselskapet som eier og distribuerer elektrisk energi i Mo Industripark, industriområdet i Vika, samt Rana Grubers anlegg både i Vika og på Storforshei. Vi har derfor område-, anlegg- og omsetningskonsesjon for dette området. Distribuert energi i 2021 var ca. 2 TWh. Det er en klar forventning at dette tallet vil øke betydelig i årene framover.

Selskapet har i dag 14 ansatte, hvorav 6 energimontører og 8 prosjektledere og ledere. Vi ivaretar alle funksjoner i et nettselskap, herunder drift, vedlikehold og modernisering av alle anlegg, tariffering, måling, avregning, teknisk og økonomisk rapportering med mer.

Vi deltar kontinuerlig i arbeidet med å legge til rette for nye og eksisterende kunder som trenger strømkapasitet til sine prosjekter. Nå pågår arbeid med bygging av ny transformatorstasjon på 110 MVA, samt etablering av fjernkontrollsystem for vårt 22 kV distribusjonsnett.

I samarbeid med Statnett og Linea jobbes det nå med å legge til rette for inntil 600 MW ny kapasitet inn til Mo Industripark. Det er også pågående dialog med aktuelle kunder som ønsker å etablere seg her i Mo Industripark.

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Mo Industripark omfatter bl.a. 110 bedrifter med omlag 2400 ansatte, 7 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350 000 m2.

Svabo Industrinett skal ta inn lærling i energimontørfaget høsten 2023. Hos oss blir du en del av et selskap med 14 ansatte, hvorav 6 er energimontører. Vi distribuerer omtrent 2TWh elektrisk energi hvert år og ivaretar alle funksjoner et nettselskap har.

Lærling til høsten?

Hvordan søke lærlingeplass hos oss:

  1. Søk læreplass på vigo.no innen 1.mars. Dette kan du gjøre allerede nå!
  2. Send en mail til odd.husnes@svabonett.no og introduser deg.
  3. I midten av mars får vi lista over alle som har søkt læreplass i elektromontørfaget. Siden du allerede har introdusert deg på mail, er det lett for oss å finne deg på lista!

Arbeidssted:

Mo i Rana

  1. Intervjuer gjennomføres for at vi skal bli kjent med kandidatene vi vurderer. Slapp av og pust med magen, vi er ikke der for å grille deg!
  2. Hvis du er heldig og får et tilbud, er det bare å signere kontrakt, hente arbeidstøy og sette i gang!

Halvor Heyerdahlsvei 45, 8626 Mo i Rana
Org.nr: 921 025 610

post@svabonett.no

Skroll til toppen