Ledige stillinger

For å sikre nok ressurser til å ivareta de eksisterende
og kommende spennende oppgaver, søker vi etter: Prosjektleder Elkraft/Energiteknikk

Søk jobb hos
Svabo industrinett

Les komplett stillingsannonse på lenken nedenfor.

Større prosjekter

Vi bygger nå ny tranformatorstasjon med transformator på 110 MVA for å forsyne blant annet Freyrs etablering på Sentraltomta.
Stasjonen vil være klar for spenningssetting i løpet av september 2022.09.
Forventet kostnad vil være ca. 41 MNOK.

Etablering av fjernkontrollsystem for 22 kV distribusjonsnett er startet. I løpet av 2022 og 2023 vil vi derfor kunne overvåke og fjernstyre distribusjonsnettet i Mo Industripark.
Dette vil bidra til optimalisering av kabelnettet og bidra til å holde utetid for kundene på et minimum.

Nøytralitetsrapport

Vi er som alle andre nettselskap i Norge underlagt krav om nøytral opptreden overfor strømleverandører, produsenter og nettkunder.

Last ned vår rapport

Hvert år utarbeider vi en rapport rundt vår håndtering av nøytralitetsprinsippet. Last ned våre rapporter her:

Presse

Nedenfor finner du vår logo. Logo skal ikke benyttes uten daglig leders samtykke.

Svabo Industrinett PMS (for trykk)
Svabo industrinett RGB (for skjerm)

Pressekontakter

Terje Lillebjerka
Styreleder
908 23 497
terje.lillebjerka@mip.no

Odd Husnes
Daglig leder
957 00 098
Odd.husnes@svabonett.no

Organisasjonskart

Daglig leder
Odd Husnes
Daglig leder/driftsleder

Prosjekt/nettdrift
Svein Snefjellå
Mikael Sternang
Jan Erling Evensen
Måling/avregning
Prosjekt/Nettdrift
Aleksander Jamtli
Sandra Olsen
Rammebetingelser
Bjørn Kleftås
Driftsingeniør/DLE
Espen Moe

Montasje
Bent Bakken
Cato Dåbakk
Per Holmestuen
Christian Moa
Kristian Valla Lydersen
Kenneth Fagerdal

Halvor Heyerdahlsvei 45, 8626 Mo i Rana
Org.nr: 921 025 610

post@svabonett.no

Scroll to Top