Svabo Industrinett AS

Svabo industrinett AS nettselskapet som eier og distribuerer elektrisk energi i Mo Industripark, industriområdet i Vika, samt Rana Grubers anlegg både i Vika og på Storforshei. Vi har derfor område-, anlegg- og omsetningskonsesjon for dette området. Distribuert energi i 2021 var ca. 2 TWh. Det er en klar forventning at dette tallet vil øke betydelig i årene framover.

Selskapet har i dag 14 ansatte, hvorav 6 energimontører og 8 prosjektledere og ledere. Vi ivaretar alle funksjoner i et nettselskap, herunder drift, vedlikehold og modernisering av alle anlegg, tariffering, måling, avregning, teknisk og økonomisk rapportering med mer.

Vi deltar kontinuerlig i arbeidet med å legge til rette for nye og eksisterende kunder som trenger strømkapasitet til sine prosjekter. Nå pågår arbeid med bygging av ny transformatorstasjon på 110 MVA, samt etablering av fjernkontrollsystem for vårt 22 kV distribusjonsnett.

I samarbeid med Statnett og Linea jobbes det nå med å legge til rette for inntil 600 MW ny kapasitet inn til Mo Industripark. Det er også pågående dialog med aktuelle kunder som ønsker å etablere seg her i Mo Industripark.

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Mo Industripark omfatter bl.a. 110 bedrifter med omlag 2400 ansatte, 7 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350 000 m2.

Vil du jobbe med distribusjon av elektrisk energi i en
industripark i vekst? Er du resultatorientert og selvgående?
Er du ny utdannet innenfor energi og miljø?

Bli trainee i Svabo industrinett!

Hovedarbeidsområde

Som trainee får du en ettårig stilling i en bedrift på Helgeland. Samtidig får du delta på sosiale samlinger, lederkurs og bedriftsbesøk med andre nyutdannede på Helgeland. Kandidat Helgeland legger til rette for at du skal få et godt og bredt profesjonelt nettverk!

Kontorsted

Mo i Rana

Les mer om stillingen her:

  • https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/236049/trainee-i-svabo-industrinett

Halvor Heyerdahlsvei 45, 8626 Mo i Rana
Org.nr: 921 025 610

post@svabonett.no

Skroll til toppen